* facebook share

หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำความรู้จักกับลำดับชั้นเครื่องราช ฯ ที่ซุปตาและนักกีฬาคนอื่น ๆ ที่ได้รับเช่นกัน  (อ่าน 4984 ครั้ง)
churaiporn
นักกีฬาหมู่บ้าน
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


« เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 13:37:12 »

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (อังกฤษ: The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งออกเป็น 7 ชั้น พระราชทานแก่บุรุษและสตรีตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร

เนื้อหา
1 ประวัติ
2 ลำดับชั้น
2.1 ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
2.2 ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
2.3 ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์
2.4 ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
2.5 ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
2.6 ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
2.7 ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
 
ปะวัติ
แต่เดิมนั้นรัฐบาลจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 2 ตระกูล ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แต่เนื่องจากบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนนั้นมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่ขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 นามว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์" สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความดีความชอบแก่บุคคลที่ทำประโยชน์ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้

ลำดับชั้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 7 ชั้น ได้แก่


ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
          ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า ป.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 12 จาก 36 ลำดับ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และสายสะพาย สำหรับสตรีนั้นดวงตรา ดารา และสายสะพาย จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้

ดวงตรา
           ด้านหน้า มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง มีรัศมี
          ด้านหลัง เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." ลงยาสีขาว
ใช้สำหรับประดับห้อยกับสายสะพาย ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
          ดารา มีลักษณะเหมือนดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทองขอบเป็นสร่งทอง รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรัศมีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา ใช้สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
          ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า ท.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 17 จาก 36 ลำดับ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และแพรแถบ สำหรับสตรีนั้นดวงตราและดารา จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้

ดวงตรา
          ด้านหน้า มีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง
          ด้านหลัง เป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." ลงยาสีขาว เบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง มีรัศมี
สำหรับบุรุษ ดวงตราจะห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง ใช้สำหรับสวมคอ
สำหรับสตรี ดวงตราจะห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ แล้วประดับไว้บนเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
          ดารา มีลักษณะเหมือนอย่างดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรัศมีทองแทรกตามระหว่าง ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา ใช้สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
[แก้]

ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์
          ตติยดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า ต.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 25 จาก 36 ลำดับ ประกอบด้วย

ดวงตรา มีลักษณะอย่างทุติยดิเรกคุณาภรณ์
สำหรับบุรุษ ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สำหรับสวมคอ
สำหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้า

ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
          จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า จ.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 30 จาก 36 ลำดับ ประกอบด้วย

ดวงตรา มีลักษณะอย่างตติยดิเรกคุณาภรณ์ แต่ขนาดย่อมกว่า
สำหรับบุรุษ ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
[แก้]

ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า บ.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 35 จาก 36 ลำดับ ประกอบด้วย
ดวงตรา มีลักษณะอย่างจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

สำหรับบุรุษ ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร แต่ไม่มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
[แก้]

ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า ร.ท.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 6 ในหมู่เหรียญบำเหน็จในราชการ ประกอบด้วย

ดวงตรา เป็นเหรียญรูปกลมสีทอง ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกระจังกลีบบัวแปดกลีบ เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ มีรัศมีและอุณาโลม ด้านหลังมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร."
สำหรับบุรุษ ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลืองขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
สำหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
[แก้]

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า ร.ง.ภ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 9 ในหมู่เหรียญบำเหน็จในราชการ ประกอบด้วย ดวงตรา เป็นเหรียญรูปกลมสีเงิน มีลักษณะและวิธีการประดับอย่างเดียวกับเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์


ซึ่งนางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว ซุปตาขอแฟนคลับทั้งหลาย อยู่ในลำดัชั้นที่ 3 คือ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ รวมทั้งสาววรรณาด้วย  ส่วนกัปตันกิ๊ฟและซาร่า อยู่ลำดับชั้นที่ 4  และยังมีเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นางสาวมลิกา กันทอง และนางสาวอรอุมา  สิทธิรักษ์ และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นางสาวกมลพร สุขมาก, นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี, นางสาวอุทัยวรรณ แก่นสิงห์ และ นางสาวเอ็มอร พานุสิทธิ์
บันทึกการเข้า
>>only<<
o n l y .....lOvEr
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 806เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 13:56:24 »

ขอบคุณนะคะ  onion9
บันทึกการเข้า

o n l y   l o v e r    PJ
vitchy
นักกีฬาจังหวัด
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 92


« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 14:02:27 »

ขอบคุณสำหรับเกร็ดความรู้นะคะ


และก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ทุกคนด้วยค่ะ
เก่งมากกกกกกๆ

 ling13 ling13 ling13 ling13


" เต็มที่ ไม่มีคำว่าถอย "
สู้ต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอ สุดพลัง !! > <
บันทึกการเข้า
TON //ยึกยึก// <16>
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 572« ตอบ #3 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 15:06:34 »

 like1
บันทึกการเข้า

Oob Ib_TGT_(-^)
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 527« ตอบ #4 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 15:17:58 »

 ling13 ling13 ling13
บันทึกการเข้า
W_Jewelry <::16::>
นักกีฬาจังหวัด
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 177« ตอบ #5 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 16:46:11 »

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ กำลังงงอยู่พอดีเลย  ling13 ling13 ling13
บันทึกการเข้า

PJ !
praew
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 390« ตอบ #6 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 17:04:33 »

อยากเห็นจังค่ะ ต้องสง่างามมากแน่ๆเลย
บันทึกการเข้า

Always miss and care you
KATIB♥PJ <17>
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 527« ตอบ #7 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 17:07:31 »

 onion9 onion9
บันทึกการเข้า

>.<
KAT!!
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 769« ตอบ #8 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 17:11:03 »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
L'Tarn
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 402« ตอบ #9 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 17:26:27 »

 onion9 onion9 onion9
บันทึกการเข้า
May Sirraccha
นักกีฬาจังหวัด
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 115« ตอบ #10 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 20:09:51 »

 like1 like1 like1 like1 like1
บันทึกการเข้า
jamesball
นักกีฬาจังหวัด
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 115« ตอบ #11 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 22:36:11 »

 ling7 ling7 ling7 ling7 ling7 yenta1 yenta1
บันทึกการเข้า
aircin4ever_ยึกยึก
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 212« ตอบ #12 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2554, 22:46:18 »

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่า ทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นเยอะเลย

ยินดีกับพี่หน่อง โค้ชและนักกีฬาคนอื่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ถือว่าเป็นเกียรติของชีวิตนี้เลย ^^
บันทึกการเข้า

NamPaN*
นักกีฬาจังหวัด
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 73« ตอบ #13 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 01:31:15 »

เจ๋ง!
บันทึกการเข้า

ก็เพราะเธอคือ.."แรงบันดาลใจ"__P"_NHONG__
nooknick
ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเอง"มองไม่เห็นใครๆ"
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 386


"เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม"


« ตอบ #14 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 10:01:20 »

 ling13 ling13 ling13
กำลังรออยู่ว่าใครจะใจดี
เอามาลงให้อ่าน55555 ขอบคุณค่า
 ling13 ling13 ling13
บันทึกการเข้า

บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกล
บางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไป
บางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดาย
ปล่อยมันไปก่อนนะ
nichapat tansakun<15>
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 383« ตอบ #15 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 12:02:34 »

 like1 like1 like1 like1 like1
บันทึกการเข้า
N'Paw Ployยึกยึก<19>
LOVE PJ FOREVER
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 537


จะรักพี่หน่องตลอดไป


เว็บไซต์
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 12:16:46 »

สุดยอด ๆๆๆๆ ป๊ะป๋าเก่งมาก ๆ เลยอ่ะค่ะ
บันทึกการเข้า

จะคอยเป็นกำลังใจให้พี่หน่องตลอดไปนะค่ะ รักพี่หน่องที่สุดในโลกเลย ^^
JaneToxic ยึกยึก ><
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 369« ตอบ #17 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 13:06:27 »

 like1 like1 like1
บันทึกการเข้า

ไม่รู้ทำไมถึงชอบได้ขนาดนี้...ทั้งๆที่ไม่เคยเจอ (:
FaI... PJ FC >.<
นักกีฬายุวชนทีมชาติ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 302


ปลื้ม...จิตร์


« ตอบ #18 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 13:09:28 »

 like1   onion9
บันทึกการเข้า

เราจะมีกันและกัน เป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไป
ก็เพราะหัวใจเรา "ผูกกัน"
OilJae-Believe0626[18]_ยึกยึก
นักกีฬาจังหวัด
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 95« ตอบ #19 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2554, 14:35:09 »

ขอบคุณ จขกท ค่ะ  พี่ๆเหมาะสมเเล้วที่ได้รับพระราชทาน  พี่ๆเก่งมากๆค่ะ  ling42 yenta1
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF
Greenday Theme Designed By [S.W.T]
SimplePortal 2.3.1 © 2008-2009, SimplePortal